Formularz zgłoszeniowy

1

2

Do zgłoszenia należy załączyć aktualną fotografię o wymiarach i ustawieniach zgodnych z wymaganiami fotografii do dowodu osobistego.

 

3

Dane do wystawienia faktury (faktura zostanie wystawiona na osobę lub instytucję dokonującą wpłaty):