Koszty studiów

 

  • Koszt pierwszego roku Studiów wynosi 6.000 zł i jest wpłacany jednorazowo, zaraz po zakwalifikowaniu się na listę uczestników.

 

  • Koszt drugiego i trzeciego roku Studiów (praktyk) wynosi 6.000 zł i jest wpłacany jednorazowo, zaraz po zdaniu egzaminu końcowego z części teoretycznej (po 2 semestrze).

 

  • W szczególnych przypadkach można wystąpić do kierownictwa Studium z podaniem o rozłożenie opłat na raty.