Wykładowcy

kadluczka

Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej KADŁUCZKA

architekt, wybitny twórca, specjalizujący się w projektach konserwatorskich i adaptacjach obiektów zabytkowych. Autor takich projektów jak m.in. Muzeum Podziemne Rynku w Krakowie, rewaloryzacja Teatru Słowackiego, Teatru Starego, Sukiennic w Krakowie, adaptacji zamku Gniew i wielu innych, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, rzeczoznawca SKZ w zakresie ochrony zabytków architektury i urbanistyki, członek Prezydium Komisji Urbanistyki i Architektury PAN, rzeczoznawca ministerialny w zakresie ochrony zabytków architektury i urbanistyki, członek SKOZK, Przewodniczący Rady Programowej i kierownik Podyplomowych Studiów Badań i Analiz Architektury Historycznej

Marek Krąpiec

Prof. dr hab. inż. Marek KRĄPIEC

ekspert w zakresie dendrochronoli, kierownik Pracowni Dendrochronologii Katedry Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej na AGH, szef firmy „Laboratorium datowań bezwzględnych”, członek Komisji Archeologicznej  i Komitetu Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk, ekspert rządowy

 

Prof. dr hab. Edward KOSAKOWSKI

konserwator dzieł sztuki, kierownik Katedry Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych WKiRDS ASP w Krakowie, wieloletni rzeczoznawca ministerialny i ZPAP w zakresie konserwacji malowideł i dekoracji ściennych, powierzchni architektonicznych, przenoszenia malowideł ściennych oraz projektowania konserwatorskiego, autor i współautor wielu realizacji konserwatorskich w kraju i zagranicą, w tym kompleksowych jak: zamki w Krasiczynie, Łańcucie, katedry w Lublinie, Kielcach, Łowiczu, zespół transferów w Lipsku, członek gremiów opiniotwórczych i decyzyjnych m.in. Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau

 

 

 

 

Ireneusz Płuska

Prof. dr hab. Ireneusz PŁUSKA

konserwator dzieł sztuki, rzeczoznawca ministerialny w      dziedzinie rzeźby, detalu architektonicznego i powierzchni architektonicznej, autor         wielu prac rewaloryzacyjnych- m. Inn. w kaplicy Zygmuntowskiej w Archikatedrze             Wawelskiej, członek Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki, członek   SKOZK, kierownik Katedry Konserwacji i Restauracji Rzeźby krakowskiej ASP

 

 

Władysław Zalewski

Prof. dr hab. Władysław ZALEWSKI

profesor Akademii Sztuk Pięknych były pracownik Katedry Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych