Wykładowcy

Tomasz Węcławowicz

Prof. dr hab. inż. arch. Tomasz WĘCŁAWOWICZ

architekt, historyk sztuki, znawca  architektury i sztuki wieków średnich. Członek Komisji Historii Sztuki PAU i Sekcji Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, Członek SKOZK , Rzeczoznawca Ministra Kultury ds. opieki nad zabytkami.

 

Agata Zachariasz

Dr hab. inż. arch. Agata ZACHARIASZ, prof. PK

znawca współczesnych i historycznych założeń ogrodowych i parkowych, rzeczoznawca ministerialny w zakresie opieki nad zabytkami w dziedzinie krajobrazu kulturowego, autor projektów, opracowań studialnych i ekspertyz ogrodów: m.in. dworskich i pałacowych, np. w Arkadii, Wiśniowej i  Miechowicach, klasztornego w Mogile; królewskich: w Łobzowie, przy Zamku Królewskim w Warszawie i na Wawelu, śródblokowych Krakowa i wielu innych

Andrzej Gaczoł

Dr hab. inż. arch. Andrzej GACZOŁ prof. PK

architekt, pracuje w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji             Zabytków WA Politechniki Krakowskiej, wieloletni małopolski wojewódzki     konserwator zabytków w Krakowie, znawca m.in. problematyki ochrony             budownictwa poprzemysłowego, rzeczoznawca SKZ w zakresie konserwacji zabytków     architektury i zespołów urbanistycznych, oraz organizacji prac konserwatorskich

Stanisław Karczmarczyk

Dr inż. Stanisław KARCZMARCZYK

konstruktor, specjalista od konstrukcji zabytkowych, wykładowca uczelni w Münster, Lipsku i Weimarze, autor licznych ekspertyz konstrukcyjno-budowlanych dotyczących zabytków

 

 

Dr Paweł KARASZKIEWICZ

konserwator dzieł sztuki, kierownik Laboratorium Chemii Konserwatorskiej na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, rzeczoznawca Ministra Kultury