Wykładowcy

komorowski

Dr Waldemar KOMOROWSKI

historyk sztuki, dawniej pracownik Pracowni Konserwatorsko-Badawczej Miejskiego Biura Projektów w Krakowie, następnie Pracowni Dokumentacji Naukowo-Historycznych PKZ Kraków, obecnie w Pracowni Ikonografii Krakowa Muzeum Narodowego w Krakowie, autor wielu znaczących opracowań i monografii z zakresu historii architektury

Dr inż. arch. Marek ŁUKACZ

architekt, dawniej pracownik, później kierownik Pracowni Konserwatorsko-Badawczej Miejskiego Biura Projektów Kraków, następnie kierownik w Pracowni Badań Architektonicznych Pracowni Konserwacji Zabytków Kraków, obecnie szef Pracowni ds. Badań Architektonicznych „Marek Łukacz”, wybitny znawca w tej tematyce, rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, wieloletni rzeczoznawca ministerialny, autor licznych opracowań badawczych i studialnych obiektów zabytkowych w Polsce i za granicą.

Wiesław Nawrocki

Dr inż. Wiesław NAWROCKI

Dyrektor Zakładu Badań Nieniszczących KPG Sp. z o.o. w Krakowie, specjalista m.in. ds. badań radarowych i termowizyjnych, autor badań wielu najcenniejszych zabytków w Polsce

 

 

Waldemar Niewalda

Dr inż. arch. Waldemar NIEWALDA

architekt, znany specjalista ds. badań architektonicznych w południowej Polsce, d. pracownik Pracowni Badań Architektonicznych PKZ Kraków, obecnie prowadzi własna pracownię specjalizującą się w badaniach architektonicznych i adaptacjach obiektów zabytkowych, autor badań krakowskiego Okołu, wielu zamków i zabytków sakralnych

Dr Elżbieta NOSEK

konserwator dzieł sztuki, jeden z najlepszych w Polsce konserwatorów przedmiotów z metalów. Rzeczoznawca Ministra Kultury, autorka wielu prac i ekspertyz