Wykładowcy

Jolanta Sroczyńska

Dr inż. arch. Jolanta SROCZYŃSKA

architekt, pracuje w Instytucie Historii architektury i Konserwacji Zabytków WA Politechniki Krakowskiej, Specjalista ds. teorii konserwacji zabytków. Aktywny członek wielu międzynarodowych forów konserwatorskich. Prezes Małopolskiego oddziału Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Współkierownik Studium.

 

Klaudia Stala

Dr hab. Klaudia STALA prof PK

archeolog, pracuje w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków WA Politechniki Krakowskiej, znawca architektury wczesnośredniowiecznej, doświadczony dydaktyk, autor wielu opracowań naukowo-badawczych.

 

 

Mgr inż. arch. Marek CEMPLA

konserwator i znany badacz architektury zabytkowej, założyciel własnej pracowni ds. konserwacji i badań architektonicznych, autor wielu ekspertyz i opracowań konserwatorskich

Arch. Andrzej CYGNAROWSKI

specjalista ds. badań architektonicznych, działający głównie w południowej i wschodniej Polsce (m.in. Kraków i Zamość)

Jan Janczykowski

Dr inż. arch. Jan JANCZYKOWSKI

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków,  znawca problematyki architektury militaris oraz dawnych pałaców i dworów – rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków ds. zabytków rezydencjonalnych i  militarnych, członek Prezydium PKN ICOMOS i Prezydium SKOZK, autor wielu  dokumentacji historyczno-konserwatorskich, badań architektonicznych i  kilkudziesięciu publikacji.