Forma i organizacja zajęć

 

  • Studia trwają 3 lata. Rok pierwszy, to zdobywanie teorii potrzebnej do realizacji badań, dwa kolejne lata zakładają odbycie praktyki zawodowej.
  •  Zajęcia w trakcie Semestru odbywać się będą raz w miesiącu, przez 3 dni (czwartek, piątek, sobota). Rozkład zajęć umożliwiać będzie uczestnictwo w nich osobom pracującym, gdyż w czwartki i piątki, zajęcia rozpoczynać się będą dopiero od godziny 16.00.
  • Semestr pierwszy, pierwszego roku Studiów rozpoczyna się w marcu i trwa do lipca (5 miesięcy).
  • Semestr drugi zaczyna się we wrześniu i trwa do stycznia.roku następnego (5 miesięcy).
  • Semestr trzeci studenci rozpoczynają, po zdanym egzaminie podsumowującym część teoretyczną w lutym roku następnego. (trwa również 5 miesięcy).
  • Semestr czwarty rozpocznie się w czerwcu roku następnego i zakończy w listopadzie oddaniem i obroną pracy końcowej będącym opracowaniem zawierającym badania architektoniczne wyznaczonego obiektu.
  • Studia zakładają także intensywną pracę w domu związaną z przygotowywaniem się do wyznaczonych zadań na zajęciach.
  • Warunkiem dopuszczenia studenta do zajęć praktycznych, rozpoczynających się w roku drugim trwania Studiów jest obecność na wszystkich zajęciach i zdanie egzaminów z teorii, pod koniec roku pierwszego. Egzaminy teoretyczne jak i obrony prac prezentujące przeprowadzone badania architektoniczne wybranych obiektów będą odbywać się w grudniu.
  • Ze względu na specyfikę Studiów planujemy ograniczenie liczby studentów do 22 osób.